МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН АМРАЛТ, РАШААН СУВИЛАЛ цэсний мэдээллүүд